Radioarchief 2016

AlGoed Radio Café 5 december 2016: God Ervaren en het Jan Terlouw-effect

Deze week is Joachim Vreeman te gast. Hij heeft een boek geschreven over de kracht van Christelijke meditatie: “God ervaren’ . Het is een inspirerend en praktisch boek .
Voor veel mensen is meditatie een manier om rust en balans in het leven te bereiken. Maar er is wel een groot verschil tussen ‘gewoon’ mediteren en mindfulness, en christelijke meditatie. Joachim Vreeman legt uit wat het verschil is en beschrijft vervolgens de zeven stappen die bij christelijke meditatie horen aan de hand van zeven Bijbelse verhalen. In het laatste deel van ‘God ervaren’gaat hij in op de uitwerking in het dagelijks leven.
Vreeman: “Geïnspireerd vanuit mijn persoonlijke interesse, werkervaring en studieachtergrond (Religiewetenschappen, Geestelijke Verzorging en Psychosynthese), vertaal ik algemene principes uit de christelijke traditie naar persoonlijke ontwikkeling en -zingeving. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan zowel individuele realisatie als maatschappelijke verandering, richting het bewustzijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Mensen die eenmaal iets van deze staat van bewustzijn hebben ervaren, laten vanaf dat moment hun hart de richting bepalen en beleven zo de kracht van een Geïnspireerd Leven!”

Meer info: www.geinspireerdleven.nl

Verder uiteraard weer Gem’s energetisch weerrapport!.
Info: https://www.facebook.com/Gems-Energetische-Weerrapport-1388520774512065/.

Verder zullen we inde tweede helft van de uitzending het hebben over het Jan Terlouw -effect: zijn we nu wakker geschud. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we de polarisatie te lijf gaan?

AlGoed Radio Café 28  november 2016: Magie is de sleutel! en Vitaal Drinkwater

Deze week is Ina Custers van Bergen. Met haar praten we over Magie als de Wetenschap en Kunst om Bewustzijnsveranderingen teweeg te brengen. Ina Custers van Bergen is tot leraar opgeleid binnen zo’n klassieke traditie, de Westerse Mysterietraditie. Ina Custers heeft haar training – behalve aan de bekende buitenlandse instituten voor transpersoonlijke ontwikkeling – ook binnen de gezondheidszorg gehad. Ze is gediplomeerd in Sociotherapie, Hypnotherapie, NLP, Timeline Therapy, Regressie Therapie, ze is Reiki Master en volgde trainingen in Systeemtherapie en Familieopstellingen. Ina is gespecialiseerd in de Westerse Mysterietraditie. Voor haar vormen de transpersoonlijke wortels van onze eigen cultuur het uitgangspunt van de Transpersoonlijke Ontwikkeling. Ina put hiervoor uit oude Middeleeuwse en Renaissancebronnen, de Hermetica, Griekse Mythologie en Egyptische Magie, alsmede de Arthur Mythologie, Alchemie, Ceremoniele Magie, Joodse Kabbala, de Tarot en de Arabische Astrologie.

Meer info: www.inacusters.nl

Verder uiteraard weer Gem’s energetisch weerbericht.
We kunnen geen dag zonder water. Ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, en wat we elke dag kwijtraken (via urine, zweet, onze adem) moeten we ook weer aanvullen.

Water. Zo vanzelfsprekend in dit land. Dat komt toch gewoon uit de kraan?

De tweede gast is Jay Uijttewaal. Hij weet veel over het vitaliseren van water.
Maar als u uw lichaam het beste gunt, blijkt dat leidingwater toch niet zo optimaal van kwaliteit. Het bevat onder andere allerlei resten van bestrijdingsmiddelen, gebruikte medicijnen van andere mensen die de waterzuivering er niet helemaal uit kan halen. Zelfs informatie-trillingen van wel weggehaalde verontreinigingen zitten nog steeds opgeslagen in de structuur van de verbindingen tussen de watermoleculen en belasten dus uw lichaam. Het is deze vervuiling en belastende informatie die voorkomt dat het water een natuurlijke structuur en vitaliteit heeft. In plaats van dat het lichaam wordt gevoed door het water wordt het lichaam belast en kost het u energie. Hoe weet ik nu dat het met mijn water beter kan?
De belangrijkste indicatie is dat u vanuit uzelf weerstand hebt om het water uit uw kraan te drinken. Een andere indicatie kan zijn dat het water een bijsmaak heeft die onprettig is. Ook als het water dun of slap smaakt is dat een reden om het water te gaan verbeteren.
Bronwater (soms zelfs in plastic flesjes waarvan sommige ongezonde bestanddelen weer oplossen in dat water) is geen alternatief voor kraanwater. Het is vele malen duurder, en het vervoer over honderden kilometers is ook slecht vanuit milieuoogpunt.
Meer info: www.vitaaldrinkwater.nl

AlGoed Radio Café 21  november 2016: Magie als wetenschap en kunst en Noodhulp NL

Het interview met Ina Custers is halverwege afgebroken ivm een storing tijdens de uitzending. Volgende week komt ze nog een keer.
Deze week is Ina Custers van Bergen. Met haar praten we over Magie als de Wetenschap en Kunst om Bewustzijnsveranderingen teweeg te brengen. Ina Custers van Bergen is tot leraar opgeleid binnen zo’n klassieke traditie, de Westerse Mysterietraditie. Ina Custers heeft haar training – behalve aan de bekende buitenlandse instituten voor transpersoonlijke ontwikkeling – ook binnen de gezondheidszorg gehad. Ze is gediplomeerd in Sociotherapie, Hypnotherapie, NLP, Timeline Therapy, Regressie Therapie, ze is Reiki Master en volgde trainingen in Systeemtherapie en Familieopstellingen. Ina is gespecialiseerd in de Westerse Mysterietraditie. Voor haar vormen de transpersoonlijke wortels van onze eigen cultuur het uitgangspunt van de Transpersoonlijke Ontwikkeling. Ina put hiervoor uit oude Middeleeuwse en Renaissancebronnen, de Hermetica, Griekse Mythologie en Egyptische Magie, alsmede de Arthur Mythologie, Alchemie, Ceremoniele Magie, Joodse Kabbala, de Tarot en de Arabische Astrologie.

Meer info: www.inacusters.nl

Verder uiteraard weer Gem’s energetisch weerbericht.

De tweede gast van vandaag is Lucia Amaya. Met haar praten we over het iniatief Noodhulp NL
Nederland is één van de rijkste landen op Aarde.
Toch leven hier 60.000 daklozen waaronder 6.000 straatkinderen, leeft 1 op de 7 mensen onder de armoedegrens, bezoeken 1 miljoen mensen noodgedwongen de voedselbank en worden 16 gezinnen per dag uit hun huis gezet omdat zij niet langer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Noodhulp NL is er voor die mensen, die door ‘scheve’ wet- en regelgeving tussen de mazen van het vangnet vallen.

Info: http://www.noodhulpnl.nl/

AlGoed Radio Café 14 november 2016: Thema: de energie van de (Super)Maan!

Deze week een interview met Petra Stam. Met haar hebben het onder meer over de supermaan van vandaag. Petra is Maan-kenner. Petra Stam (1968) heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot symboliek, spiritualiteit, en de natuur. Na de HBO-opleiding voor maatschappelijk werk heeft ze elf jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt en onder andere minderjarige asielzoekers en tienermoeders begeleid. Tarotkaarten had ze al in haar jeugd, maar een intensieve cursus volgde ze later. Ze duidt de kaarten met behulp van haar kennis van symbolen, mythologie en psychologische processen, en haar inzicht, intuïtie en heldervoelendheid. Ze geeft consulten in haar praktijk of op locatie en geeft haar jarenlange ervaring door in de basiscursus tarot, verdiepingsavonden tarot en workshops, waarin intuïtietraining een vast onderdeel is. Ze is opgenomen in de lijst tarotdeskundigen Nederland. Haar passie en veel van haar kennis en ervaring deelt ze in ‘In het licht van de Maan’. Ook maakte ze veel foto’s voor dit boek.

Meer info www.petrastam.nl

Verder een interview met Benjamin Adamah.
Benjamin Adamah (1964) is schrijver, cultuurfilosoof, metafysicus, spreker, trainer, tijdschriftredacteur en astroloog.

Zijn huidige researchveld betreft onderzoek naar Kuiperbelt objecten, Centauren en TNO’s en hun astrologische applicatie. Eind 2016 zal hierover de Asteroïden-gids verschijnen bij VAMzzz Publishing. Lees hier meer over 500 nieuwkomers in een uniek naslagwerk.

Nulpunt Revolutie (2006), zijn debuut, was een spil in de emancipatie van vrije energie. Het boek werd als steruitgave gepresenteerd samen met Ervin Laszlo’s Chaospunt en zette veel mensen in Nederland en Belgie aan anders over het energievraagstuk na te denken, onderzoek te doen of zelf vrije energie generators te bouwen zoals de Bedini Schoolgirl Motor.

Nulpunt Psychologie, zijn tweede boek verscheen in 2008 en toonde aan dat psychische (mode)klachten niet a priori exclusief aan de persoon zelf kunnen worden gekoppeld, door de interferentie van “modermismen” en tijdgeestdisharmonieën zichtbaar te maken.

Nulpunt Psychologie was een voorstudie voor zijn opus magnum VAMACHARA, dat eind oktober 2012 werd gepresenteerd in Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam nadat het boek door Koorddanser al zeer lovend was gerecenseerd: “het komt niet alleen door zijn werkelijk virtuoze schrijfstijl, maar ook de diepgang van de inhoud maakt dat het boek een ereplaats verdient en uitsteekt boven alles wat er aan ‘spirituele’ literatuur de laatste jaren is verschenen. Adamah slaagt erin met het boek het Linker Pad-bewustzijn handen en voeten te geven.”

VAMACHARA is de kroon op 36 jaar zoeken naar de essentie van spiritualiteit, levenszin en het goddelijke, die Adamah begon als jongen van 13. VAMACHARA belichaamt Adamah’s kernfilosofie. Het werk definieert het spirituele Linker Pad (Vamachara) als de raw spirituality en oerspiritualiteit voordat deze werd overwoekerd door fusies tussen patriarchale machtstructuren en religie met hun ontwrichtend effect op de samenleving, ecologie en individueel geluk. Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Deze energieën worden dus niet als dualistisch maar als complementair gezien. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Dit is namelijk de bron van denken, percipieren en handelen in termen van absolutismen en hiermee scheurt de mens de dynamische harmonie tussen yin en yang uiteen. In elke tijdgeest in een andere verpakking, maar het probleem blijft zolang de correlatie maatschappelijk metafysisch plan & menselijk welzijn niet wordt doorgrond

Meer info www.adamah.nl

AlGoed Radio Café 31 oktober 2016: Samhain, Share International en Stop Ecoside

Deze week weer Gem’s Energetisch weerbericht. Het thema is ditmaal Samhain. Op dit moment zijn de grenzen tussen het stoffelijke en het fijnstoffelijke het dunst. Je kunt als je wilt een foto van een overleden dierbare neerzetten en een kaars klaar zetten om contact te maken.

Daarna een interview met Jeanette en Carmela over de komst van Maitreya, Benjamin Creme en Share International. In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar. Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de boeddhisten zien uit naar de komst van de volgende Boeddha, de moslims naar de Imam Mahdi, de hindoes naar Krishna en de joden naar de Messias. Studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, het hoofd van de Geestelijke Hierarchie van meesters, en ze verwachten nu zijn wederkomst. Meer info: http://info.sharenl.org/

Verder een interview met Katy Olivia Ter Gouw over de organisatie Stop Ecoside. Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redenen, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden. Stop Ecoside Nederland zet zich in voor het stoppen van verder verlies van ecosystemen. Meer info: http://stopecocide.nl/

 

AlGoed Radio Café 24 oktober 2016: VaderVisie, Mind the Matrix en meer!!!

Vandaag is Patrick Timmermans te gast. Hij is initiatiefnemen van Vader Visie. Hij zegt zelf hierover “Het vaderschap is als de volheid van het leven waarbij ik kies om er bewust in te staan. Mijn vaderschap ziet er concreet zo uit: in 2009 eindigde mijn toenmalige relatie. Vlak voordat we besloten om de relatie als geliefden te stoppen werd zij zwanger. We besloten samen om vol voor het ouderschap te gaan. Door steeds weer terug te komen bij wat onze zoon nodig heeft konden we het gedoe wat we in de liefdesrelatie hadden makkelijker opzij zetten. Door het ouderschap aan te gaan hebben zijn moeder en ik een liefdevolle band op kunnen bouwen waar mijn zoon van profiteert.” Info: www.vadervisie.nl

Deze week weer Gem’s Energetisch weerbericht.

Verder een gesprek met documentairemaakster Christianne van Wijk. Met haar praten we over haar documentaire Mind the Matrix. Mind the Matrix is een bewustworidngsreis van filmmaker Christianne van Wijk. Ze onderzoek hoe de mensheid haar bewustzijn kan vergroten en zich kan voorstellen in welke matrix deze op dit moment bevindt. Het doel van Mind the Matrix is om toekomstgericht met de juiste gereerdschappen te werken een groter bewustwordings proces van de mensheid en de heling van de Aarde. Christianne heeft veel kenners voor deze film weten voor de camera te krijgen. Een inspirerenede film voor iedereen. Info: http://www.mindthematrix.com/

 

AlGoed Radio Café 17 oktober 2016: Groen leven doet je goed, Amma en meer!

Vandaag is Anna Maria van den Berg te gast. Onlangs verscheen haar boek “Groen leven doet je goed” bij uitgeverij A3 Boeken. Groen leven is goed voor jou en voor Moeder Aarde en makkelijk in te passen in je – drukke – leven. In verbinding met de natuur boek je snel en eenvoudig positieve resultaten. Bovendien zul je merken dat je vaker het pad van je hart volgt. Dit praktische jaarboek helpt je om groen leven op jouw eigen manier te ontdekken. Anna Maria van den Berg introduceert de zeven voordelen van groen leven: 1. Fitter met nieuwe energie 2. Lekkerder in je vel 3. Betere focus en concentratie 4. Meer rust en tijd voor jezelf 5. Meer plezier en voldoening 6. Wijzer over je natuurlijke ritme 7. Bewuster van je eigen kracht

Per voordeel geeft ze praktische informatie, inspirerende tips en laagdrempelige oefeningen om aan de slag te gaan. Je kunt er ook voor kiezen om volgens de seizoenen te werken of eerst met de bonusthema’s over stilstaan in het licht, je adem en gedachtekracht aan de slag te gaan. Welke manier je ook kiest, jij vindt jouw weg naar duurzaam geluk.

Anna Maria van den Berg geeft al vele jaren adviezen, workshops en trainingen op het gebied van natuur, voeding en gezondheid. Haar droom is mensen en de natuur dichter bij elkaar brengen, zodat we met ons allen meer kunnen ‘zijn’ in plaats van ‘doen’. In dit boek heeft ze veel ervaringen uit haar eigen privé en beroepsleven verwerkt en laat ze zien dat groen leven voor iedereen mogelijk is. Meer info: http://www.natuureninspiratie.nl/

Deze week weer Gem’s Energetisch weerbericht.
Verder: deze week is Amma weer in Nederland. Ik praat hierover met Judith van den Dool.

AlGoed Radio Café 10 oktober 2016: Alexa Sunshine Rose, MindLink en meer!

Vandaag is de Amerikaanse singer/songwriter Alexa Sunshine Rose te gast. Haar liedjes zijn geboren uit een gebed die ze deed voor vrede op aarde, voor de liefde , om de pijn te genezen, voor schoonheid en om alle illusies op te lossen.   Na getuige te zijn geweest van de transformatieve kracht van muziek tijdens een healing ceremonie, vroeg Alexa dat er muziek door haar zou mogen komen, om te helpen bij de genezing van de aarde en alle levende wezens.   Alexa Sunshine Rose heeft veel mooie liederen gemaakt.
Een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=dtCRDV0keK0 .
Ze heeft samengewerkt: met Murray Kyle, Shimshai, Sara Tone, Cornflower, Aimee Ringle en meer.
Meer info: http://www.alexasunshinerose.com/.

Deze week weer Gem’s Energetisch weerbericht.

Verder een interview met Gideon Benavraham.
Met hem praten we over het door hem ontwikkeld Energerisch MindLink systeem. Hij geeft gastcolleges aan diverse buitenlandse universiteiten betreffende Klinische Hermeneutiek en heeft veertig jaar ervaring in klinisch-hermeneutische diagnostiek en behandeling naast het filosofisch grondslagenonderzoek.
Meer info: http://www.mindlink-onderzoekspraktijk.org/

AlGoed Radio Café 3 oktober 2016: Lenny Kuhr, Annemieke Witteveen en meer!

Ditmaal een interview met Lenny Kuhr over haar komende nieuwe CD “Gekust dor de eeuwigheid en haar gelijknamige boek over een reis naar ruimer bewustzijn.
Meer info: http://lennykuhr.com/
Deze week weer Gem’s Energetisch weerbericht.
Verder een interview met Annemieke Witteveen over haar nieuwe kinderboek: “Schatzoekers, het geheim van de piramide”De hoofdpersoon uit haar boek ‘Cirkeljagers’, Tomas, gaat dit keer naar Egypte. Daar ontmoet hij de Egyptische jongen Mahmout die een kaart heeft met aanwijzingen over een verborgen schat in de Grote Piramide van Gizeh. De jongens gaan op zoek. Lukt het hen de schat te vinden voor de kwaadaardige safari-man hem vindt? Meer info: http://annemiekewitteveen.blogspot.com

AlGoed Radio Café 26 september 2016: Graancirkels: Ufo’s & ET’s met Janet Ossebaard, inzichtskaarten etc.

Ditmaal is Janet Ossenbaard te gast, met haar spreek ik over haar nieuwste boek: Graancirkels: Ufo’s en ET’s.
Janet raakte ik in 1994, door een bezoek aan een graancirkel bij Assen, in de ban van de graancirkels. Vanaf 1995 bracht ze al haar zomermaanden door in Zuid-Engeland, de ‘bakermat’ van het fenomeen, waar ze de daar gevormde formaties bezocht en onderzocht. Janet bracht veel formaties in kaart (in Engeland, Nederland en Duitsland). Hierbij richtte ze zich onder meer op het nemen van monsters t.b.v. biofysisch onderzoek, het nemen van overzichts- en detailfoto’s, en het in kaart brengen van anomalieën: vreemde afwijkingen zoals de aanwezigheid van vreemde substanties, gebogen, verwrongen of afgerukte stengels en aren. Ze werkte mee aan de totstandkoming van drie videodocumentaires over de graancirkels, geproduceerd door Bert Janssen. In 1996 verscheen “Crop Circles, What On Earth Is Going On?”, in 1998 “Crop Circles, The Research” (met een update in 2000), en in 2001 “Contact”: de video die een EBE-Award won als beste ufo-gerelateerde videodocumentaire tijdens het symposium en filmfestival in Laughlin, Nevada (USA).
In 2013 produceerde Janet samen met Van Mossel Media uit Hilversum de documentaire: “Graancirkels – vingerafdrukken van de goden”.
Meer informatie: http://www.graancirkelsite.nl/

AlGoed Radio Café 19  september 2016: Het Eco Resort van Ton Loman, Ed Vos over Organdonatie, Gems Energetisch Weerbericht en live muziek van Warriors of the Rainbow.

Vanavond is te gast: Ton Loman.
Ton Loman uit Deventer is op jacht naar grond in de omgeving van Deventer voor het vestigen van een eco-resort. Het resort heeft als doel: reinigen van lichaam en geest en met hart voor de natuur. “Onze intentie is een plek creëren waar mensen zich kunnen resetten in stilte en synergie met de natuur. We willen workshops en therapieën houden op het gebied van breathing, yoga en meditatie, dus alles wat gericht is op het welzijn van de mens” aldus Loman. Link: http://deventerpost.nl/nieuws/op-zoek-naar-plek-voor-eco-resort-in-deventer-1.6218950#.V5d8p7KsX55.facebook

AlGoed Radio Café 12  september 2016: Loek Knippels gooit het roer om, Numerologie en meer

Ditmaal een interview met Loek Knippels, bekend van de Loek Knippels Academie. Hij is gestopt met zijn opleidingsinstituut LKA – opleiding tot counselor, uniek in Nederland. Hij is samen met zijn vriend een sabatticalperiode ingegaan, nog niet wetend waartoe die gaat leiden.
Verder een gesprek met Bert Jan Joosten over zijn grootste passie: Numerologie.

AlGoed Radio Café 5 september 2016: Living Village Festival, inzichtskaarten en meer

Ditmaal een interview met Bob Radstake, een van de initiatiefnemers van The Living Village Festival :
https://www.facebook.com/events/251419598531036/

AlGoed Radio 24 juli 2016: Paul Vens over Arthur van Schendel, AlGoed vakantieweken, Inzichtskaarten en meer

Vandaag is muzikant Paul Vens te gast hij spreekt over zijn inspriratiebron Arthur van Schendel:
“Dit jaar breng ik met trots mijn 16e album uit:
Timeless Love, Ode to Arthur van Schendel ”
De verhalenverteller Arthur van Schendel (1874-1947) is vaak stilletjes aanwezig geweest in mijn werk als componist/schrijver. Ik wil met deze cd mijn dankbaarheid uiten en een ode brengen aan de schrijver en zijn prachtige verhalen. Zijn verhalen zijn doorweven met schoonheid, wijsheid, herinnerend aan andere culturen, zonder te oordelen en ja, vaak met de eeuwige liefde als thema.
Eén van de belangrijkste bronnen voor deze cd is het boekje ‘Nachtgedaanten’, een uitzonderlijk boek van Van Schendel dat door Simon Vestdijk destijds al geprezen werd.
Meer over Paul Vens:
www.paulvens.com

Zondag 17 juli 2016: John Kuhles over de Bilderberggroep en -bijeenkomst in Dresden, Peter den Haring over de AlGoed Verdiepingsweek en zijn nieuwe boek.

John Kuhles bezocht de Bilderbergbijeenkomst in Dresden en vertelt in de uitzending over zijn ervaringen aan de poort van deze geheimzinnige samenkomst van politici, staatshoofden en leden van het koninklijk huis.
Verder is er aandacht voor de Algoed Verdiept, een verdiepings”week”wat deze week plaats vindt. Peter den Harings spreekt hierover. Ook is er aandacht voor zijn nieuwe boek “Gerard zoekt het hogerop”.

Zondag 10 juli 2016: Frank Radder over kruiden en het belang van zonlicht op je gezondheid, live muziek van Davide Angelini en Joan Condal

Vanavond te gast: Frank Raddar.
Net buiten de kom van het Limburgse Margraten ligt de plantenkwekerij van Frank Radder, waarin minstens 62 soorten biologisch geteelde kruiden te vinden zijn. De plantenkweker-kruidendeskundige heeft het assortiment samengesteld op basis van persoonlijke voorkeur. Deze kruidensortering – die nooit definitief is – wordt ieder jaar herzien en versterkt met een aantal nieuwe soorten.
ZIjn website: http://www.puur-aroma.com/
Verder een interview en een optreden met de Spaanse muzikanten Davide Angelini en Joan Condal, Ze traden gisteren op op Landgoed AlGoed.

Zondag 3 juli 2016: interview met Amber Brejaart over haar boek “Nachtvlinder”, live muziek van Eef Veenman en Annabel

Vanavond is Amber Brejaart te gast.
met haar praten we over haar boek “Nachtvlinder”:
Wat nu, als de Engel die over je schouder kijkt de Dood is, die in je nek hijgt? Wat nu als hij je hart gestolen heeft?
Als een Nachtvlinder die de warmte en het licht van de vlammen zoekt. Welke keus heb je als je lot al vastgelegd lijkt te zijn?
Wanneer een leerling van de Kunst Academie een gewelddadige dood sterft, volgen vreemde gebeurtenissen elkaar in rap tempo op.
Alicia’s leven wordt op de kop gezet. Een vreemde jongen verschijnt in haar leven en laat haar uiteindelijk slechts één keuze…
Amber Brejaart schreef ook: Het Zilveren Pad
Meer info over Amber:
http://levensreiziger.nl/

Verder is er live muziek te horen van Eef Veenman en Annabel.

Zondag 26 juni 2016: diverse onderwerpen

Zondag 12 juni 2016: Laat me door jou inspireren

Dit keer ga ik een experiment met jullie aan; thema : laat mij door jou inspireren

Zondag 29 mei 2016: Pentalogie en Vrijmetselarij met Niels Pilaar

Vanavond is Niels Pilaar te gast.
Met hem praten we over Pentalogie, een krachtige vorm van Numerlogie dat gebruik maakt van een pentagram. Pentalogie geeft sleutels aan hoe je op een zo positief mogelijke
manier met de heersende (getalsmatige) trillingen, waar je met Pentalogie inzicht in krijgt, om kunt gaan, zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.
Verder praten we over de huidige stand van Vrijmetselarij. Het is vreemd dat in een tijd dat mensen zich meer bezig houden met persoonlijk verdieping, er een terug loop is bij de Vrijmetselarij-groepen. Juist samen in verdieping gaan werkt goed. Hoe maken we de vrijmetselarij weer sexy???

Meer informatie: https://nielspilaar.com/

Zondag 22 mei 2016: Het Geheim van de Ander met Robbert Omtzigt

Vanavond is Robbert Omtzigt te gast. Met hem praten we over zijm boek: Het Geheim van de Ander.
Dit boek is een wake-up call dat er niet omheen draait. Dit boek is echte die-hard spiritualiteit dat zegt waar het op staat. Bijna 6 jaar heeft Robbert Omtzigt er aan gewerkt om het geheim van de Ander helemaal te ontrafelen en in heldere taal over te brengen. Hier een tipje van de sluier.
http://www.hetgeheimvandeander.nl/

Zondag 15 mei 2016: Ooh La La Creatie weekend

Zondag 8 mei 2016: Omgekeerde evolutie met Luc Sala

Zondag 24 april 2016: Radicale Remissie en Lama Lena

Ditmaal te gast: Josien Swart.
Met haar hebben we het over het boek Radicale Remissie van Dr. Kelly Turner. Josien geeft als ervaringsdeskundige lezingen over de onderwerpen uit dit boek.
Het boek beschrijft onderzoeken en mensen die
middels negen speerpunten een radicale remissie van hun kanker teweeg hebben gebracht.
Na een wereldwijd onderzoek naar meer dan duizend gevallen van radicale remissie – mensen die na een diagnose van een ernstige of zelfs terminale kanker volledig genezen zijn – geeft dr. Kelly Turner, psychotherapeut en onderzoeker gespecialiseerd
in de integratieve oncologie, in dit boek de resultaten van
dit onderzoek.

Verder spreekt Pepijn Hinten over de vrouwelijke Tibetaans/Amerikaanse Lama Lena.

Zondag 17 april 2016: Zelfvoorzienend Leven interactieve uitzending met luisteraars

Ditmaal een interactieve uitzending over zelfvoorzienend leven.

2e paasdag  28 maart 2016: Wat het journaal niet uitzond met ex NOS medewerker Janneke Monshouwer

Ditmaal te gast: Janneke Monshouwer: (eerste 5 minuten is het interview wat overstuurt)
Janneke Monshouwer werkte zo’n dertig jaar bij de Nederlandse Televisie. Ze begon in 1965 als jong productie-medewerkster bij het NOS Journaal. Dat was toen nog in de pionierstijd van de TV en alles ging toen nog op film. Na drie jaar ‘nieuws’ stapte ze over naar de omroepen en bekwaamde ze zich in het maken van documentaire films, TV-programma’s, reportages, presentaties en massacommunicatie.  Info: www.andernieuws.eu.

Zondag 20 maart 2016: Nieuwe Bewustzijnsvelden – Sigrid Karssens

Ditmaal te gast: Sigrid Karssens.
Sigrid Karssens is auteur van het boek Hemels Aarden. In de gelijknamige lezing vertelt zij over het openen van nieuwe bewustzijnsvelden. Onze sluiers vallen steeds vaker weg, waardoor wij meer in contact komen met andere werkelijkheden, buitenaardse bewustzijnsvormen.  Info: www.praktijksigridkarssens.nl 

Zondag 13 maart 2016: Vrije uitzending

Vandaag een vrije uitzending met verschillende onderwerpen.

Zondag 6 maart 2016: Eerbetoon aan Jan Foudraine en Christiane Beerlandt

Jan Foudraine:
Jan Foudraine (Amsterdam, 1929 – 2016) was psychotherapeut en schrijver. Hij schreef meerdere boeken maar is vooral bekend geworden als de auteur van ’Wie is van hout?’ waarin hij pleit voor het doorbreken van het medisch ziektekundig model.

Christiane Beerlandt :
Christiane Beerlandt (1955 – 2015) Vlaams auteur en levensfilosoof, was in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong van 1100 ziekten .

Zondag 28 februari 2016: Omgaan met hooggevoeligheid met Antoine van Staveren

Ditmaal is Antoine van Staveren te gast. Met hem praat ik over hooggevoeligheid.
Dit naar aanleiding van zijn boek: Bewust-er zijn met hooggevoeligheid:
Hoe weet ik of ik hooggevoelig ben? Als ik hooggevoelig ben, hoe ga ik dan om met de lasten van het hooggevoelig zijn? Hoe word ik niet standaard leeggezogen door mijn omgeving? Hoe houd ik me staande in de dagelijkse hectiek? Hoe leer ik om bij mezelf te blijven gedurende de dag? Kan ik ervoor zorgen dat mijn gedachten reduceren? Hoe verblijf ik in het hier-en-nu? Antoine van Staveren (1968) is oprichter van Instituut EszenzZ en het EszenzZ Centre. Hij specialiseerde zich in hooggevoeligheid, fibromyalgie en in eet-, angst-, dwang- en identiteitsproblemen. Het EszenzZ Centre is een gespecialiseerd gezondheidscentrum voor hoog sensitieve personen te Amsterdam waar diverse hulpverleners uit zowel de reguliere als de alternatieve gezondheidszorg werkzaam zijn. Als eclectisch psychotherapeut/hypnotherapeut/trainer ontwikkelde Antoine de afgelopen jaren, vanuit diverse oosterse en westerse psychologische stromingen, individuele leergangen voor hsps. Tevens traint hij groepen zoals psychologen en (psycho-)therapeuten die met hooggevoeligheid in aanraking komen. Instituut EszenzZ beschikt inmiddels over een landelijk netwerk met gecertificeerde hsp-begeleiders.

 

Zondag 14 februari 2016: Muziek! Singer Songwriter Annabel en Peruquois, Voice of the Sacred Feminine

Singer-songwriter Annabel schrijft Engelstalige liedjes waarin kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan. Haar inspiratie put ze uit haar levenservaringen in het vinden van balans tussen diepgang en licht. Het zijn vaak verhalende liedjes waarin donker en licht in dialoog zijn. Op de popacademie van het Conservatorium in Amsterdam heeft ze de afdeling zang gevolgd, en voelde daar al snel dat ze haar eigen weg wilde gaan. Nu speelt ze samen met muzikanten, en solo op gitaar.

Peruquois, Voice of the Sacred Feminine, neemt je mee op een mysterieuze reis door het landschap van je ziel en ze verbindt je via klank, zang en oeroud chanten met de oerkracht van moeder aarde. Een magische ervaring die nog lang zal na-vibreren.

Zondag 7 februari 2016: Lopen voor Lyme / Teken aan de Wand – Huib Kraaijeveld

Te gast: Huib Kraaijeveld
Ditmaal een interview met Huib Kraaijeveld over zijn boek Teken aan de Wand. Teken aan de Wand is een reisgids voor vrienden, die de vragen adresseert hoe je het beste kan begrijpen en helpen op de heldenreis van de Ziekte van Lyme; ongeacht of je een vriend, familielid, collega, werkgever of kind bent van iemand die Lyme heeft.  Verder aandacht voor de actie Lopen voor Lyme .
meer info zie: http://huib.me/nl/
Verder live muziek vanuit Curacao van Ibo Bakker 

Zondag 31  januari 2016: Een andere economie – Ad Broere

Te gast: Ad Broere
Ad Broere is econoom. Hij heeft veertig jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, bij banken en in het onderwijs. Hierdoor is hij goed in staat om het ingewikkelde onderwerp geld, rente en banken op een begrijpelijke manier uit te leggen. Sinds 2007 is Ad actief als auteur en publicist. Hij schreef drie boeken: Een Menselijke Economie (2009), Ending the Global Casino (2010) en Geld komt uit het Niets (2012). .
Meer : http://www.adbroere.nl 

Zondag 24 januari 2016: diverse interactieve onderwerpen

 

Zondag 17 januari 2016: Het Bedrog van Rome

Te gast is vanavond: Maurits Prins.
Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek “Het Bedrog van Rome”te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.
Meer over zijn boek: http://www.mauritsprins.com/

 

Zondag 10 januari 2016: Autisme en een bijzonder bewustzijn

Te gast is vanavond: Pel de Trekker.
Hij schreef het boek: Autisme en Bijzonder Bewustzijn:
Pel: “Dit boek gaat over overprikkeling of een teveel aan impulsen en over hoe chronische overprikkeling alle aspecten van mijn leven beïnvloedt. Overprikkeling staat ook wel bekend als sensorische overbelasting. Ik vertel hoe ik er rond mijn 46e levensjaar achter ben gekomen, dat ik al mijn hele leven last heb van chronische overprikkeling. Ik vertel wat overprikkeling precies met mij doet en hoe dit mij als persoon in verschillende opzichten bepaalt. Daarnaast ga ik in op de bijzondere inzichten die het schrijven over overprikkeling mij heeft gebracht. Bijzondere inzichten in relatie tot het functioneren van mijn bewustzijn en mijn onderbewustzijn. ”
http://www.bol.com/nl/p/autisme-en-een-bijzonder-bewustzijn/9200000043758993/

 

Zondag 3 januari 2016: diverse onderwerpen, inzichtkaarten